Аналіз ринку сушених овочів в Україні в 2018-1 пол. 2021 рр.

01.09.2021 | 44 стр. | Артикул: A62277CBCBCCRU
Про-Консалтинг

67 561 руб.

Доставка: файл PDF по Email

Скачать брошюру в PDF

Выслать реквизиты
Оплатить позже
Компанія Pro-Consulting провела аналіз ринку сушених овочів в Україні. Досліджувався загальний ринок сушеної продукції, можливості використання сушених овочів, технології сушки. Увага приділялася таким овочам як капуста, морква, буряк, цибуля та часник.

В Україні зростає інтерес до виробництва сушеної плодово-ягідної продукції. Позитивна тенденція зберігається і у нинішньому році.

Однак попри позитивній динаміці росту експорту сушених фруктів і ягід, із овочами ситуація гірша, Україна залишається нетто-імпортером цієї продукції.
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ

1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок, проблеми розвитку)
1.2. Загальні показники ринку сушених овочів, розрахунок ємкості ринку в 2018-1 пол. 2021 рр. в грошовому та натуральному вираженні (виробництво + імпорт – експорт)
1.3. Сегментація і структурування ринку по видам сушених овочів
1.4. Сировинна база сушених овочів в Україні, технологія виробництва (перелік необхідного обладнання, та термін зберігання)

2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ.

2.1. Основні закони, які регулюють галузь (перелік, загальне резюме, особливості)
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їх зміну (якщо є))

3. ВИРОБНИЦТВО СУШЕНИХ ОВОЧІВ В 2018 – 1 ПОЛ. 2021 РР.

3.1. Обсяг виробництва і реалізації в кількісних показниках
3.2. Обсяг виробництва і реалізації в вартісних показниках
3.3. Частки виробників на ринку

4. ОСНОВНІ ОПЕРАТОРИ РИНКУ (ВИРОБНИКИ)

4.1. Перелік основних операторів ринку і їх характеристика (юридична інформація, види діяльності, спеціалізація, асортимент, регіональність)
4.2. Частки ринку основних операторів ринку
4.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів

5. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

5.1. Експорт сушених овочів з України в 2018-1 пол. 2021 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
5.2. Імпорт сушених овочів в Україну в 2018-1 пол. 2021 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)

6. АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА РИНКУ

7. ЦІНА І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ

7.1. Динаміка цін на продукцію в Україні
7.2. Середні поточні ціни на продукцію за видами
7.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7.4. Динаміка цін на продукцію в світі

8. СПОЖИВАЧІ І ЇХ ПОТРЕБА

8.1. Виробники харчової продукції – потенційні споживачі (компанії, що створюють продукт з використанням сушених овочів): назва, юридичний адрес, тип компанії (вітчизняний виробник або представництво міжнародної компанії, які мають виробництво в Україні) вид сировини, готова продукція, за наявними даними
8.2. Структурування та сегментація споживання (сегмент B2C та B2B)

9. КАНАЛИ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ (ОПИС І ОЦІНКА СТРУКТУРИ ПРОДАЖІВ ПО КАНАЛАХ)

10. ВИСНОВКИ. ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

10.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
10.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2021-2023 рр.
10.3. Рекомендації з виходу на ринок

11. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ

11.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
11.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
11.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ:

1. Кількість компаній у розрізі товарних позицій досліджуваного ринку України
2. Динаміка ємності ринку сушених овочів в Україні в 2018 – 1 пол. 2021 рр. в натуральному вираженні, тонн
3. Динаміка ємності ринку сушених овочів в Україні в 2018 – 1 пол. 2021 рр. в грошовому вираженні, тис. долл
4. Динаміка зібраних площ досліджуваних категорій в Україні в 2018 - 2020 рр., тис. га
5. Технологія виробництва сушеної продукції в Україні (за наявними даними)
6. Сорти цибулі, рекомендовані для переробки на технологічних лініях по інфрачервоної дегідратації (сушці). *
7. Імпортні мита для сушеної продукції в Україні
8. Основні оператори ринку та їх характеристика ( за наявністю даних)
9. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
10. Обсяг експорту у розрізі досліджуваних категорій у 2018 – 1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тонн
11. Обсяг імпорту у розрізі досліджуваних категорій у 2018 – 1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тонн
12. Асортимент продукції представлений на ринку оптової торгівлі станом на момент аналізу
13. Асортимент продукції представлений на ринку роздрібної торгівлі станом на момент аналізу
14. Наявність продукції та середні поточні ціни за видами у розрізі торгових мереж станом на вересень 2021 року
15. Динаміка цін на продукцію в світі у 2018- 1 пол. 2021 року
16. Динаміка імпортних цін на продукцію в Україні у 2018- 1 пол. 2021 року
17. Виробники харчової продукції – потенційні споживачі сушених овочів
18. Прогноз ємності ринку в 2021 - 2023 рр. в Україні в натуральному вираженні, тонн
19. PEST - аналіз ринку сушених овочів
20. Сегментація ринкових ризиків
21. Карта ризиків для ринку сушених овочів

ПЕРЕЛІК ГРАФІКІВ І ДІАГРАМ:

1. Структура ринку сушених овочів, в натуральному вираженні, %
2. Динаміка посівних площ під овочеві культури у 2018- 1 пол. 2021 рр.
3. Механізм державного регулювання переробних підприємств плодово-овочевої галузі
4. Обсяг виробництва сушених овочів (крім картоплі, цибулі, грибів та трюфелів) в 2018 – 1 пол. 2021 рр. в Україні в натуральному вираженні, тонн
5. Обсяг виробництва сушеної цибулі в 2018 – 1 пол. 2021 рр. в Україні в натуральному вираженні, тонн
6. Обсяг реалізації сушених овочів в 2018 – 1 пол. 2021 рр. в Україні в натуральному вираженні, тонн
7. Обсяг виробництва та реалізації сушених овочів в 2018 – 1 пол. 2021 рр. в Україні в грошовому вираженні, млн грн
8. Частки виробників на ринку сушених овочів в 2018 – 1 пол. 2021 рр. сумарним підсумком, в Україні, в натуральному вираженні, %
9. Частки основних операторів ринку, в натуральному вираженні, %
10. Структура ринку сушених овочів у розрізі досліджуваної продукції у 2018-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тонн, %
11. Географія експорту сушених овочів у розрізі досліджуваної продукції у 2018-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тонн, %
12. Основні експортери та їх частки у розрізі категорій в 2018-1 пол. 2021 рр. (сумарним підсумком)
13. Структура ринку сушених овочів у розрізі досліджуваної продукції у 2018-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тонн, %
14. Географія імпорту продукції у розрізі категорій в 2018-1 пол. 2021 рр.
15. Основні імпортери та їх частки у розрізі категорій в 2018-1 пол. 2021 рр. (сумарним підсумком)
16. Індекс споживчих цін на досліджувану продукцію, %
17. Структура ціноутворення сушеної продукції
18. Обсяги споживання сушеної продукції на ринку в 2018 - 1 пол. 2021 рр. (сумарним підсумком) в Україні в натуральному вираженні, тонн
19. Канали збуту сушених овочів в Україні для населення
20. Прогноз ємності ринку в 2021 - 2023 рр. в Україні в натуральному вираженні, тонн


Ещё публикации