Аналіз ринку підлогового покриття

01.06.2021 | 44 стр. | Артикул: A32B2C86C118RU
Про-Консалтинг

83 647 руб.

Доставка: файл PDF по Email

Скачать брошюру в PDF

Выслать реквизиты
Оплатить позже
Аналітиками Pro-Consulting був проведений аналіз ринку крохмалю в Україні.

В рамках дослідження було представлено аналіз тенденцій розвитку ринку підлогових покриттів і розраховані загальні показники ринку в 2018-2020 рр. за обсягом виробництва, експорту та імпорту в Україні. У звіті сегментований ринок за типом підлогового покриття (ламінат, паркет, лінолеум і ковролін), а також показаний перелік найбільших операторів ринку, їх спеціалізація. В аналізі представлені середньо поточні ціни на продукцію. Аналітиками складено аналіз інвестиційної привабливості галузі: SWOT-аналіз ринкового спрямування, PEST-аналіз факторів впливу на ринок.
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ПІДЛОГОВОГО ПОКРИТТЯ В УКРАЇНІ

1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2018-2020 рр. (тренди, особливості, чинники впливу на ринок, проблеми)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2018-2020 рр. в розрізі в натуральному і грошовому вираженні – оціночно
1.3. Сегментація і структурування ринку
За походженням продукції (в структурі ємності ринку)
По виду продукції
По ТМ (в структурі експорту або імпорту)
1.4. Сировинна база, технологія виробництва: види сировини, середні поточні ціни (тільки загальні характеристики)

2. ВИРОБНИЦТВО НА РИНКУ ПІДЛОГОВОГО ПОКРИТТЯ В РОЗРІЗІ СЕГМЕНТІВ В 2018-2020 РР. В УКРАЇНІ В НАТУРАЛЬНОМУ І ГРОШОВОМУ ВИРАЖЕННІ

2.1. Обсяг виробництва в натуральному вираженні
2.2. Обсяг виробництва в грошовому вираженні

3. ОСНОВНІ ОПЕРАТОРИ РИНКУ ПІДЛОГОВОГО ПОКРИТТЯ В УКРАЇНІ

3.1. Перелік основних операторів, короткий опис, ТМ
3.2. Структурування операторів (за сегментами, регіонально)
3.3. Частки ринку основних операторів ринку - імпортери (відповідно до обсягів імпорту); виробники (без поділу на сегменти)

4. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ НА РИНКУ ПІДЛОГОВОГО ПОКРИТТЯ В УКРАЇНІ

4.1. Експорт в 2018-2020 рр. (обсяги, структура, середні експортні ціни (тільки нескладні поставки), географія поставок по країнах основні компанії-експортери та їх частки в поставках)
4.2. Імпорт в 2018-2020 рр. (обсяги, структура, середні імпортні ціни (тільки нескладні поставки), географія поставок по країнах основні компанії-імпортери та їх частки в поставках)

5. ЦІНА І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПІДЛОГОВОГО ПОКРИТТЯ В УКРАЇНІ

5.1. Середні поточні роздрібні ціни на досліджувані сегменти - за 1 кв. м. (інтернет-магазини)
5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура

6. ВИСНОВКИ І ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

6.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
6.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку на 2021-2023 рр.

7. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ

7.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
7.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
7.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
  7.3.1. Побудова карти ризиків на ринку

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ:

1. Ємність ринку підлогового покриття в Україні в 2018-2020 рр., в натуральному вираженні, млн. кв. м
2. Середня вартість покриття для ламінування в Україні на поточний момент, грн
3. Основні оператори ринку
4. Структурування операторів (за сегментами)
5. Структурування операторів (за регіонами)
6. Географічна структура експорту підлогового покриття з України в розрізі видів за 2018-2020 рр., в натуральному вираженні (тис. т), %
7. Основні експортери паркету та паркетової дошки з України в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
8. Основні експортери ламінованої підлоги з України в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
9. Основні експортери лінолеуму з України в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
10. Основні експортери килимового покриття з України в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
11. Середні ціни експорту підлогових покриттів в Україні в 2018-2020 рр., грн/кг
12. Географічна структура імпорту підлогового покриття в Україні в розрізі видів за 2018-2020 рр. в натуральному вираженні (тис. т), %
13. Основні імпортери паркету та паркетової дошки в Україні в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
14. Основні імпортери ламінованої підлоги в Україні в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
15. Основні імпортери лінолеуму в Україні в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
16. Основні імпортери килимового покриття в Україні в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тонн
17. Середні ціни імпорту підлогових покриттів в Україні в 2018-2020 рр., грн/кг
18. Середні поточні роздрібні ціни станом на 01.06.2021, грн/кв.м.
19. Середні поточні роздрібні ціни станом на 01.06.2021, грн/кв.м.
20. Опис факторів, що впливають на кінцеву ціну продукції на ринку підлогових покриттів України
21. SWOT-аналіз ринку підлогового покриття в Україні
22. PEST-аналіз ринку підлогового покриття в Україні
23. Сегментація ринкових ризиків
24. Карта ризиків ринку підлогового покриття в Україні

ПЕРЕЛІК ГРАФІКІВ І ДІАГРАМ:

1. Об’єм виконаних будівельних робіт, 2018-2020 рр., млрд грн
2. Обсяг виконаних будівельних робіт за типом будівель і споруд, 2018-2020 рр., млрд грн
3. Площа житла, введеного в експлуатацію, 2018-2020 рр., тис. м?
4. Індекси цін виробників промислової продукції в 2013-2020 рр.
5. Структура ринку паркету і ламінату в Україні за походженням в 2020 р., в натуральному вираженні (млн. кв.м), %
6. Структура ринку лінолеуму та килимового покриття в Україні за походженням в 2018-2020 рр., в натуральному вираженні (млн. кв.м), %
7. Співвідношення паркету і ламінованої підлоги у зовнішній торгівлі України в 2020 р., в натуральному вираженні (тис. тонн), %
8. Структура та динаміка ємності ринку лінолеуму за призначенням в 2018-2020 рр, (млн. кв.м), %
9. Співвідношення ТМ ламінованої підлоги в імпорті України в 2020 р., в натуральному вираженні (тис. тонн), %
10. Співвідношення ТМ лінолеуму в імпорті України в 2020 р., в натуральному вираженні (тис. тонн), %
11. Середня вартість на необрізний пиломатеріал в Україні (дошка) станом на 01.06.2021, тис. грн./куб. м.
12. Виробництво паркету і ламінату в Україні в 2018-2020 рр., у натуральному вираженні, млн. кв. м
13. Виробництво лінолеуму і килимового покриття в Україні в 2018-2020 рр., у натуральному вираженні, млн. кв. м
14. Виробництво паркету і ламінату в Україні в 2018-2020 рр., у грошовому вираженні, млрд. грн.
15. Виробництво лінолеуму і килимового покриття в Україні в 2018-2020 рр., у грошовому вираженні, млн. грн.
16. Частки ринку основних виробників паркету, паркетної дошки та ламінованої підлоги в Україні в 2018-2020 рр., в натуральному вираженні, (тис. кв.м), %
17. Частки ринку основних виробників лінолеуму в Україні в 2020 р., в натуральному вираженні, (тис. кв.м), %
18. Частки ринку основних операторів лінолеуму (виробники (без експорту) та імпортери) у 2020 році, в натуральному вираженні, (тис.кв.м)
19. Частки ринку основних операторів паркету та паркетної дошки (виробники (без експорту) та імпортери) у 2020 році, в натуральному вираженні, (тис.кв.м)
20. Частки ринку основних операторів ламінованої підлоги (виробники (без експорту) та імпортери) у 2020 році, в натуральному вираженні, (тис.кв.м)
21. Частки ринку основних операторів килимового покриття у 2020 році, в натуральному вираженні, (тис.кв.м)
22. Динаміка експорту підлогового покриття з України в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тис. т
23. Динаміка експорту підлогового покриття з України в 2018-2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
24. Структура експорту підлогового покриття з України в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні (тис. т), %
25. Динаміка імпорту підлогового покриття в Україну в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тис. т
26. Динаміка імпорту підлогового покриття в Україні в 2018-2020 рр. в грошовому вираженні, млн. дол. США
27. Структура імпорту підлогового покриття в Україні в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні (тис. т), %
28. Схема формування оптової і роздрібної ціни на підлогове покриття в Україні
29. Прогнозні показники ємності ринку підлогового покриття в 2021-2023 рр., в натуральних показниках, млн. кв.м


Ещё публикации